Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „bike2.be”

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (sprzedawcą) i realizatorem zamówienia jest Daniel Kocuj.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail . Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 72 godzin, nie będą realizowane.
 5. Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. Zamawiający może anulować zamówienie dopóki nie dostanie potwierdzenia. W tym celu Zamawiający winien bezzwłocznie skontaktować się ze sklepem bike2.be poprzez formularz kontaktowy https://bike2.be/skontaktuj-sie/ .
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Właściciel strony www.bike2.be zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).
 9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w PLN i są cenami netto. Klientom żądającym faktury VAT zostanie doliczony podatek VAT.
 10. Zamówiony towar zostanie wysłany na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.
 11. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 12. Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:
  • przelewem na konto właściciela strony www.bike2.be
  • płatność poprzez serwis PayPro SA – www.przelewy24.pl
 13. Przy wyborze płatności przelewem bezpośrednim należy przelać należność na konto o numerze rachunku:
  75 1050 1025 1000 0090 4776 6762
  Beneficjent: Daniel Kocuj
 14. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło „Zamówienie internetowe”. Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie beneficjenta.
 15. Przy zamówieniach do wartości 300 zł koszt przesyłki pokrywa Zamawiający, natomiast przy zakupie powyżej 300 zł koszty przesyłki pokrywa właściciel strony www.bike2.be.
 16. Na życzenie Zamawiającego sklep bike2.be dostarczy fakturę VAT. Dane firmy fakturującej to:
  OLKO
  1 Maja 20
  72-130 Maszewo
  NIP: 851-020-04-69
 17. Reklamacje i wszelkie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy https://bike2.be/skontaktuj-sie/
  Każdy wniosek reklamacyjny będzie rozpatrywany w trybie natychmiastowym. Reklamacje wynikające z winy przewoźnika będą skutkować śledztwem ze strony właściciela sklepu. Jeżeli Zamawiający otrzyma produkt uszkodzony lub wybrakowany, będzie poproszony o przesłanie fotografii tych uszkodzeń lub defektów pocztą elektroniczną. Jeżeli śledztwo wykaże, że uszkodzenie lub defekt powstało z winy przewoźnika lub niedopatrzenia właściciela sklepu, Zamawiający bezzwłocznie otrzyma kolejny egzemplarz zamówionego produktu. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 20 dni roboczych.
 18. Odstąpienie od umowy – UWAGA: nie można zwrócić książki, która nie jest uszkodzona lub wybrakowana, a zawiera osobistą dedykację dla Zamawiającego. Każda książka sprzedawana w sklepie bike2.be zawiera osobistą dedykację.
 19. Serwis www.bike2.be zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody użyj formularza kontaktowego: https://bike2.be/skontaktuj-sie/. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez serwis www.bike2.be w ramach zawieranych z Tobą umów.
 20. Dokonywanie zakupów poprzez nasz sklep internetowy gwarantuje całkowite bezpieczeństwo transakcji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW